HVA SKJER
Årsmøte
Årsmøte ACCC

17.februar klokken 19.00

Ordinært program
 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av regnskapet
 4. Årsberetnig fra leder
 5. Innkomne saker
 
Etter årmsmøtet er det duket for sosialt samvær.
(Innkomne saker må være styret ihende innen 10.februar)

Mvh sekretæren 
(som ikke kommer til å være tilsetede fordi det kolliderer med et annet årsmøte som ble planlagt allerede i februar 2016)
OBS, OBS

Nå ta vi klubbkvelder  hver onsdag kl 18.00