ACCC-PRISER

Medlemsavgifter

Familie/Hovedmedlemskap  :KR 2400
Innbefatter lagring av en MC og NMCU-medlemskap. 

Er man under utdannelse kan det søkes til styret om
reduksjon av medlemsavgiften.


Støttemedlem:KR 200


Vinterlagring Oktober til Mai koster KR1200 

 Kontaktperson:Sverre Larsen  Mob:99736030