NØKKELINFO

INFO FRA HUSKOMITEE

ARBEIDSPLAN HUSET 2015. 


                            1.FERDIGSTILLE BARDISK-Utført

                            2.KLIKKGULV 

                            3.MALING AV BAR KROK

                            4.FIKSE MUSIKK.ANL.-Utført

                            5.MONT VARMEKABEL PÅ          

                               VANNINTAKET.-Utført

       DE SOM FØLER KALLET OG ØNSKER Å GJØRE ET 

       ELLER FLERE AV PUNKTENE KONTAKTER MEG.

       DET BLIR DUGNAD PÅ DET SOM GJENNSTÅR. 

       HILSEN HUSSJEFEN   

       ALFRED-R PEDERSEN