Invitasjon

Fra Styret
         Medlemsmøte Onsdag den
   08.04 KL:18.00
    

 Saksliste.
 1. Arctic Circle Race 06/06     
     Stiller
vi  med følgesykler?
     Hvem har anledning?  
 2. Kaffeturliste.
 3. Prioriterte treff.
 4. Helgeturer.
 5. Mc-løftebukk.
 
 
Kommer du?